Choď na obsah Choď na menu
 


 

AKCIE ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

 
 
 

September

-          Spolupráca s rodinou – adaptácia detí na nové prostredie

-          Vychádzky do okolia MŠ, orientácia v okolí

-     Turistická vychádzka do blízkeho okolia

 

Október

-          Šarkaniáda - púšťanie šarkanov s mamkou a ockom

-          Výstava jesenných plodov – ovocníčkovia

-          Upratovanie školského dvora – evironmentálna výchova

-     Úcta k starším - kultúrny program pre starých rodičov

 

November

-          Divadelné predstavenie v MŠ

-          Detský kvíz –Zdravé a nezdravé potraviny

-          Týždeň zdravej potravy – ovocné a zeleninové šaláty

-          Účasť na regionálnej  speváckej súťaži v speve ľudových piesní- Špivanka

 

December

-          Mikuláš v MŠ

-          Výzdoba interiéru MŠ k Vianociam

-          Pečenie a zdobenie medovníkov

-          Vianoce – akcia spojená s kultúrnym programom pre príbuzných detí.

 

        Január

-          Snehové radovánky – stavanie snehuliakov, spoločné sánkovanie

-     Divadelné predstavenie v MŠ

-     Lyžiarský výcvik

 

Február

-          Zhotovovanie masiek

-          Karneval v MŠ - spoločná akcia so ZŠ a rodičmi

-          Divadelné predstavenie

 

Marec

-          Návšteva mestskej knižnice

-          Účasť na regionálnej recitačnej súťaži – "Malý recitátorik"

-     Poďme spolu dokola - tanečná prehliadka detí MŠ

 

         Apríl

-          Exkurzia na hospodársky dvor

-          Deň zeme – upratovanie školského dvora – spoločná akcia MŠ a ZŠ

-    Obvodná prehliadka projektu Evička nám ochorela

-    Zápis detí do ZŠ

 

Máj

-          Deň matiek – kultúrna akcia pre rodičov

-          Športová olympiáda – účasť na regionálnej športovej súťaži – OFS

-    Cyklotúra do Danišoviec

-          Predplavecká príprava predškolákov 

       

 

         Jún

-          MDD

-          Školský výlet 

-          Rozlúčka s predškolákmi  – spoločná akcia s deťmi ZŠ a rodičmi

-    Galaprogram materských škôl - SŠÚ Smižany