Choď na obsah Choď na menu
Reklama
Reklama
 


 

Rada školy bola zvolená v roku 2012 v zložení 5 členov:

 

1 pedagogický zamestnanec: Mgr. Lucia Krajňáková
 
2 zástupcovia rodičov: Mgr. Marcela Smižanská - predseda 
                     Iveta Strelová
                     
1 nepedagogický zamestnanec: Michal Duhančík 
 
1 delegovaný člen z obecného zastupiteľstva: Ing. Anna Jacková
                                 

 

 
 
Reklama