Choď na obsah Choď na menu
 


Školská jedáleň

 

ODHLASOVANIE  ZO STRAVY

-deň vopred do 14,30 hod. osobne v kancelárii ŠJ zákonným zástupcom dieťaťa

-telefonicky: 0905 288 986 alebo na číslo materskej školy 053 44 218 02 

- hlásenie stravy/odhlásenie je možné ráno do 08:00 hodiny

 

POPLATKY ZA STRAVU Každý mesiac bude v budove školy vyvesený zoznam stravníkov so sumou, ktorú je možné uhradiť 20. v mesiaci (ak vyjde 20. v mesiaci na víkend, strava sa bude vyberať nasledujúci pondelok)aj prostredníctvom banky na účet ŠJ pri MŠ Odorín: SK 85 0200 0000 0035 5960 2858, Variabilný symbol - uviesť číslo domu, do poznámky uviesť meno stravníka.