Choď na obsah Choď na menu
 


                                                         

obr.png

    MŠ v Odoríne je umiestnená v centre obce v príjemnom tichom prostredí. V blízkosti MŠ sa nachádza kostol, park, futbalové ihrisko, potok, ktoré dotvárajú zónu kultúrneho, rekreačného a oddychového vyžitia. Obec je malá, s počtom asi 900 obyvateľov.

    Budova bola daná do užívania v januári v roku 1976. MŠ je 2 triedna a je súčasťou budovy ZŠ pre 1 – 4 ročník. Zariadenie navštevuje 30 detí s celodennou prevádzkou   od 6,30 do 16,00 hod. Veková hranica sa pohybuje od 3 do 6 rokov. 

     Počet všetkých zamestnancov v MŠ je 8. Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú 3 kvalifikované učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkoví zamestnanci zabezpečujú prevádzku aj v ZŠ. Všetci zamestnanci našej materskej školy majú svoju prácu radi a dobre si navzájom rozumieme.

    Výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje podľa ŠVP Dieťa a svet, podľa ktorého je vypracovaný ŠkVP – Zvedavá lienka.

     Spolupráca s rodičmi a inštitúciami je na primeranej úrovni, kladne hodnotíme spoluprácu so ZŠ a obecným úradom, ktorý nám všestranne pomáha pri zveľaďovaní interiérov a exteriérov školy.

     Naše doterajšie kroky v podpore zdravia viedli hlavne k vytvoreniu čistého, hygienicky nezávadného prostredia pre každodenný pobyt detí v MŠ. Tieto kroky nám pomáha realizovať aj obecný úrad, ktorý zrekonštruoval budovu školy. Ku škole pristavil kuchyňu a jedáleň, vymenil okná a dvere za plastové, dal novú omietku na budovu, zrekonštruoval triedu, umývarku a WC pre deti, čo jednoznačne prispelo k estetickej a hygienickej stránke školy.

     Školu obklopuje bohatá zeleň (ihličnaté stromy, kríky). V exteriéri školy sa nachádza altánok, hojdačky, šmýkačky, hojdací mostík, autíčko, traktor, pieskovisko, preliezky, kolotoč, lavičky, ktoré deti využívajú pri svojich hrách a pohybových aktivitách, ktoré podporujú ich telesné a duševné zdravie.